ΣΧΕΤΙΚΑ

Ποιοι είμαστε

Η Democritus Mechatronics and Automation ιδρύθηκε το 2022 στην πόλη της Ξάνθης. Στόχος μας είναι η κατασκευή μηχανοτρονικών διατάξεων και αυτοματισμών για τις ανάγκες των διαγωνισμών που συμμετέχουμε καθώς και για εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία δραστηριοποιούμαστε.

Ο στόχος μας

  • Ο κύριος στόχος μας είναι να έρθουν σε επαφή οι φοιτητές με τις τεχνολογίες αιχμής.
  • Η ομάδα να γίνει παράγοντας ανάπτυξης νέων ιδεών.
  • Να επιστρέψουμε απτά αποτελέσματα πίσω στην κοινωνία προσφέροντας ένα μεγάλο μέρος της έρευνας διαθέσιμο στο ευρή κοινό (Open-Source).

Η ομάδα μας

Η ομάδα αποτελείται από 20 προπτυχιακούς φοιτητές από διάφορα τμήματα της πολυτεχνικής σχολής. Επίσης βρίσκεται υπό την αιγίδα του εργαστηρίου μηχανοτρονικής και αυτοματισμών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Οι υποομάδες

Υποομάδα προγραμματισμού

Αναπτύσσει το λογισμικό ανοιχτού κώδικα για κάθε project

Υποομάδα ηλεκτρονικών

Ερευνά και σχεδιάζει τα ηλεκτρονικά στοιχεία των project

Υποομάδα Marketing

Ασχολείτε με την οικονομική κατάσταση της ομάδας καθώς και την προώθηση στα social media

Υποομάδα σχεδιασμού προϊόντος

Ερευνά και σχεδιάζει τα κομμάτια του project καθώς και τα κατασκευάζει